Romek
ArcaniA: Gothic 4

Duch walki

Werwa
To główny atrybut tej umiejętności. Dzięki niemu bohater zadaje większe obrażenia w walce wręcz („walka wręcz” w całym artykule rozumiana jest jako walka bronią krótkodystansową – miecz, topór, młot), a wytrzymałość szybciej się regeneruje.
Wymagany poziom – 1
Każdy kolejny poziom tej umiejętności daje bonus:
+1 do regeneracji wytrzymałości
+1 do umiejętności walki wręcz

Wypad
Bohater automatycznie skraca dystans do przeciwnika, którego normalnie nie dosięgnąłby.
Wymagany poziom – 1

Potężny cios
Możesz zwiększyć siłę uderzenia poprzez dłuższe przytrzymywanie przycisku ataku. Maksymalnie atrybut ten zabiera 18 jednostek wytrzymałości. Cios zadaje dodatkowe obrażenia, a ponadto przebija się przez blok przeciwnika.
Wymagany poziom – 5

Dyscyplina
Mocarność
Główny atrybut tej umiejętności. Pozwala zadać większe obrażenia w walce wręcz, zwiększając równocześnie poziom zdrowia bohatera.
Wymagany poziom – 2

Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do zdrowia
+1 do umiejętność walki wręcz

Grad Ciosów
Dopóki broń świeci się po zadaniu ciosu, atakując jeszcze raz, bohater przeprowadzi serię „combosów”.  Każdy cios z serii odejmuje 6 jednostek wytrzymałości. Podczas wykorzystywania tego atrybutu w walce bronią dwuręczną, bohater wyprowadza mniej uderzeń niż w walce z bronią jednoręczną.
Wymagany poziom – 1

Burza Ciosów
Umożliwia wyprowadzenie do 6 uderzeń bez odpoczynku.
Wymagany poziom – 4

Ulepszona Kombinacja
Pozwala wykonać dwa grady ciosów, jeden po drugim. Każdy atak zabiera 6 jednostek wytrzymałości. Różnice podczas używania broni jednoręcznej i dwuręcznej są takie same jak przy zwykłym Gradzie Ciodów.
Wymagany poziom – 7

Kaskada Ciosów
Pozwala na nieograniczoną liczę ataków pod rząd.
Wymagany poziom – 10

Mistrzowska seria
Pozwala wykonać 3 grady ciosów. Ilość pobieranych jednostek wytrzymałości, jak i różnice przy używaniu różnych typów broni są takie same jak w przypadku zwykłym Gradzie Ciosów.
Wymagany poziom – 13


  Wigor
Odporność
To główny atrybut tej umiejętności. Podwyższa poziom zdrowia i wytrzymałości.
Wymagany poziom – 4
Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do wytrzymałości
+1 do zdrowia

Odepchnięcie
W trakcie blokowania wciśnij klawisz atak, a za 18 jednostek wytrzymałości wyprowadzisz atak rękojeścią miecza lub tarczą, na krótki czas unieszkodliwiając przeciwnika.
Wymagany poziom – 3


  Precyzja
Wyostrzone zmysły
To główny atrybut tej umiejętności. Pozwala zadawać większe obrażenia podczas strzelania i zwiększa zapas many.
Wymagany poziom – 2
Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do umiejętności walki dystansowej
+1 do poziomu many

Sokole oko
Pozwala na precyzyjniejsze strzały, dzięki specjalnemu przyciskowi przybliżającemu cel.
Wymagany poziom – 1

Pewny Uchwyt
Zwiększa dokładność w strzelaniu z łuku.
Wymagany poziom – 4

Zabójcza precyzja
Strzał w głowę lub szyję, zadający dodatkowo 30% obrażeń.
Wymagany poziom – 8


  Ukrywanie się
Instynkt
To główny atrybut tej umiejętności. Pozwala zadawać większe obrażenia podczas strzelania i zwiększa maksymalną ilość zdrowia.
Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do umiejętności walki dystansowej
+1 do poziomu zdrowia

Cichy chód
Pozwala podkraść się do przeciwnika tak, by ten zauważył ciebie dopiero podczas wyprowadzania ciosu.
Wymagany poziom – 4

Zasadzka
Strzał w przeciwnika, który Ciebie nie zauważył. Dzięki temu zadawane obrażenia wzrastają o 100%.
Wymagany poziom -13


  Zapał
Łaska Innosa
To główny atrybut tej umiejętności. Pozwala na zadawanie większych obrażeń magią ognia i szybsze przywracanie many.
Wymagany poziom – 5
Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do umiejętności magicznych
+1 do regeneracji many
Ognisty Bełt
Normalny wariant ataku kosztujący 22 jednostek many. Zadaje obrażenia w wysokości 22 jednostek zdrowia bezpośrednio po ataku, a przez następne 4 sekundy (płonięcie wroga) dodatkowe 15 jednostek.
Wymagany poziom – 4

Szalejący Płomień
Dwukrotnie zmniejsza długość działania ognistych zaklęć, zwiększając przy tym ich siłę rażenia o 50%.
Wymagany poziom – 7

Kula Ognia
Siłę tego czaru można zwiększyć poprzez przytrzymanie przycisku ataku. Wzmocniona wersja kuli ognia zabiera od 22 do 61 jednostek many, zadając obrażenia w skali 22 – 45 jednostek zdrowia wszystkim, którzy znajdą się w pobliżu pola rażenia czaru. Wzmocniony wariant powoduje również Pożogę, który zadaje wrogom dodatkowe obrażenia przez pewien okres czasu.
Wymagany poziom – 10

Pożoga
Po uderzeniu mocną Kulą Ognia, powstaje pożar, który przez kolejne 4 sekundy zadaje każdemu wrogowi z osobna obrażenia o wartości 15 jednostek zdrowia.
Wymagany poziom – 13

Morze Ognia
Trzymając przycisk ataku do końca, bohater wypuszcza maksymalnie silny wariant Kuli Ognia, który kosztuje 61 jednostek many. Obrażenia wrogów to 56 jednostek zdrowia, przy czym wszyscy, którzy znajdują się w polu rażenia ataku palą się jeszcze przez 10 sekund. Przeciwnicy, którzy wciąż znajdują się w strefie ataku, tracą przez kolejne 4 sekundy 15 jednostek zdrowia, dopóki jej nie opuszczą.

Wymagany poziom – 16

Spokój
Łaska Adanosa
To główny atrybut tej umiejętności. Zwiększa maksymalny poziom many i przyspiesza szybkość jej regeneracji.
Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do many
+1 do regeneracji many
Lodowy Bełt
Normalny wariant tego czaru kosztuje 22 jednostek many. Zabiera wrogowi 28 jednostek zdrowia i spowalnia jego szybkość przemieszczania się o 35% na 10 sekund. Przenikliwe Zimno przedłuża działanie tego zaklęcia.
Wymagany poziom – 4

Przenikliwe Zimno
Zwiększa czas trwania lodowych zaklęć o 50%.

Odmrożenie
Sprawia, że wszystkie spowolnione cele zadają 50% obrażeń mniej.
Wymagany poziom – 10

Krystaliczna Klatka
Możesz zwiększyć siłę zaklęcia przytrzymując klawisz ataku. Silniejsza wersja tego zaklęcia zabiera od 22 do 43 jednostek many, powodując obrażenia w skali 19 – 37 jednostek zdrowia i zamarznięcie wroga na 8 sekund. Przenikliwe Zimno przedłuża działanie tego zaklęcia. Jeżeli zdecydujesz się zaatakować zamrożony cel bronią lub innym rodzajem magii, wtedy zostanie on natychmiast odmrożony.
Wymagany poziom – 13

Odrętwienie
Trzymając przycisk ataku do samego końca, można wzmocnić zaklęcie do oporu. Kosztuje to 43 jednostek many, zabierając wrogowi 47 jednostek zdrowia i zamrażając go na 15 sekund. Przenikliwe Zimno zwiększa czas działania zaklęcia. Zamrożenie uodparnia cel na wszelkie ataki.
Wymagany poziom – 16


  Dominacja
Łaska Beliara
To główny atrybut tej umiejętności. Zwiększa maksymalny obrażenia od magii i maksymalny poziom many.

Każdy kolejny poziom tej umiejętności dodaje następujące bonusy:
+1 do magii
+1 do poziomu many

Błyskawica
Normalna wersja tego czaru kosztuje 15 jednostek many, zadając obrażenia w wysokości 19 jednostek zdrowia, ogłuszając przy tym przeciwnika na 4 sekundy.
Wymagany poziom – 4

Udręka
Porażone prądem cele otrzymują o 30% więcej obrażeń od bezpośrednich ataków, gdy są ogłuszone.
Wymagany poziom – 7

Łańcuch Błyskawic
Czar ten można wzmocnić poprzez przytrzymanie przycisku ataku. Wzmocniona wersja tego zaklęcia kosztuje od 15 do 61 jednostek many. Może razić 5 przeciwników na raz, poprzez przeskakiwanie błyskawicy z jednego na drugiego, zabierając przy tym 15 jednostek zdrowia każdemu z osobna i ogłuszając ich na 4 sekundy.
Wymagany poziom – 10

Egzekucja
Zaklęcie to natychmiast uśmierca przeciwnika, którego poziom zdrowia nie przekracza 33%. W innym wypadku wyrządza wrogowi duże obrażenia.
Wymagany poziom – 13

Burza Cierpienia
Możesz wzmocnić to zaklęcie do granic możliwości. Kosztuje ono 61 jednostek many, rażąc cel i innych, którzy znajdują się obok niego. Wszyscy porażeni otrzymują obrażenia rządu 28 jednostek zdrowia oraz zostają ogłuszeni na 4 sekundy.
Wymagany poziom – 16

Źródło – arcania-game.ru