Romek
ArcaniA: Gothic 4

Wielka Kuźnia była głównym ośrodkiem, który zaopatrywał kapłanki oraz strażników w wyposażenie (broń, tarcze, zbroje itd.) w celu pilnowania porządku na wyspie. Kuźnia była używana przez 2 rody kapłanek, które walczyły naprzeciw siebie przez kilka wieków. Obecnie kuźnia była nieużywana przez kilkadziesiąt lat, ukryta w górach nieopodal mroźnej jaskini królowej Xeshy.

Posąg Wielkiej Kuźni

posag wielkiej kuzni

Są to posągi przedstawiające dwóch pierwszych kowali swego losu, którzy jako jedyni mogli zaszkodzić lub pomóc Arcykapłankom. Dziwne jest to, iż przedstawiają one dwóch Bezimiennych – pierwszy z nich to król Rhobar III, a drugi to Bezimienny pastuch z Feshyru – wybrańców wygnanych Bogów oraz jedyne zagrożenie dla świata.

Kowadła Wielkiej Kuźni

kowadla wielkiej kuzni

Kowadła były używane przez późniejszych kowali, którzy zaopatrywali ludzi w odpowiednie wyposażenia. Pierwszymi strażnikami Kuźni, którzy dbali również o zdrowie kowali byli Kharesh i Harvesh, których później Xesha przyzwała do swej osobistej ochrony. Było to jeydne miejsce na wyspie gdzie były tworzone przedmioty z magicznej rudy.

Składnica Wielkiej Kuźni

skladnica wielkiej kuzni

Jak sama nazwa wskazuje przechowywano tam składniki, które potem używano do tworzenia uzbrojenia. Dawniej pękała w szwach od magicznej oraz czerwonej rudy lecz teraz jest nieużywana przez nikogo.

Kamień szlifierski Lar-Bael

kamien szlifierski

Jest to kamień stosowany przez Lar-Bael, która ostrzyła ostrza wytworzonych przez kowali broni, by te mocniej raziły swych wrogów. Sama Lar-Bael posiadała swego sługę, który pomagał jej w ostrzeniu broni. Kamień ten posiada widoczne magiczne błyskawice, które wzmacniały zgromadzoną w broni magiczna rudę.

Tygiel Inosira

tygiel inosira

Miejsce w którym Inosir nagrzewał magiczna rudę by dostarczać ją kowalom do wyrobu broni oraz ekwipunku. Posiadał swego własnego ochroniarza, prawdopodobnie maga ognia. Po swej śmierci została wezwana przez Xeshe by służyć jej w świątyni.

Misa Ada’e

misa adae

Miejsce ostudzania nagrzanych broni przez Inosira. Używana była przez kapłankę Ada’e, która posiadała swego osobistego ochroniarza, prawdopodobnie maga wody. Po swej śmierci została wezwana przez Xeshe by służyć jej w świątyni.

Obecnie, po pogrzebie Xeshy oraz rozejmie kapłanek, Kuźnia była nieużywana oraz niezdatna do użytku.