Romek
Gothic 2

Sklepy w Khorinis głównie są prowadzone przez bogatszych obywateli miasta. W takich sklepach handlarze mają także swój dom. Poniżej znajdziesz wszystkie sklepy z miasta portowego Khorinis.

Sklep MatTea

Zrzut ekranu 2024 06 03 172432

Znajduje się niedaleko Górnego Miasta, po lewej stronie, gdy wchodzimy od południowej bramy. Właściciel, Matteo, jest handlarzem bronią i innymi towarami. Matteo jest również jednym z mistrzów w Khorinis. Zleca nam zadanie odzyskania 100 sztuk złota od Gritty. Po wykonaniu zadania pomaga nam zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów Khorinis.

Łuczarz pod Zabójczą Strzałą

Zrzut ekranu 2024 06 03 172400

Znajduje się naprzeciw sklepu Matteo. Właścicielem jest Bosper, handlarz łukami i strzałami, a także mistrz w Khorinis, u którego możemy zostać czeladnikiem. Bosper zleca nam zadanie przyniesienia mu pół tuzina, czyli sześciu wilczych skór, co jest warunkiem, by zostać uczniem u niego lub jednego z innych mistrzów.

Świetliste Kowadło

Zrzut ekranu 2024 06 03 172330

Znajduje się w dzielnicy rzemieślników w okolicy przejścia w stronę portu. Właściciel, Harad, jest kowalem, u którego paladyni mogą kupić magiczne Ostrze. Harad jest również mistrzem w Khorinis, u którego możemy zostać uczniem. Zleca nam zadanie przyniesienia orkowej broni lub, jeśli to zbyt trudne, załatwienia sprawy z bandytami, o których mówi Hakon. To zadanie jest warunkiem zostania uczniem u jednego z mistrzów Khorinis.

Gospoda pod Kuternogą

Zrzut ekranu 2024 06 03 172248

Znajduje się w mieście portowym, przed nią stoi Moe. Właściciel Kardif – jest handlarzem, a także należy do tajnej gildii złodziei. Handluje piwem, ale możemy u niego także nabyć ciekawe informacje. Gdy jesteśmy w gildii złodziei to kupujemy u niego także wytrychy.

Gospoda pod Tłustym Cielaczkiem

Zrzut ekranu 2024 06 03 172623

Gospoda znajduje się niedaleko Vatrasa. Właścicielem jest karczmarz Coragon, u którego głównie kupujemy piwo. Zleca nam zadanie odzyskania skradzionego srebra, a w zamian za jego zwrot oferuje nam specjalne piwo.

Gospoda pod Senną Sakiewką

Zrzut ekranu 2024 06 03 172705

Znajduje się niedaleko koszar. Właścicielka – Hanna – zleca nam zadanie, abyśmy odzyskali jej dokument, który przez przypadek sprzedała Brahimowi.

Mikstury Salandrila

Zrzut ekranu 2024 06 03 172520

Znajduje się w górnym mieście. Właściciel – Saladril – handluje głównie miksturami. Ponadto w późniejszych etapach gry można dostać u niego kilka potężnych zwojów magicznych.