Magowie – Gothic

Po raz pierwszy, na skraju niewielkiego klifu, będącego zarówno granicą między więzieniem, a wolnym światem spotykamy te tajemnicze i zarazem potężne postacie. Są specjalistami w wielu dziedzinach, poczynając od alchemii, brnąc przez przywoływanie istot z innych wymiarów, a kończąc na tworzeniu run, które w wielu sytuacjach okazują się być bardziej sprawne, praktyczne i destrukcyjne, aniżeli miecz.

Z reguły są to samotnicy, oddający się do reszty własnym badaniom na temat świata magii, stworzeń i czarów.
Oprócz zajmowania się sprawami praktycznymi wymienionymi powyżej, magowie studiują długimi latami księgi, które są źródłem bezcennych informacji i wiedzy, prowadzących do perfekcji. Potężni magowie potrafią niszczyć i tworzyć rzeczy, o których zwykły człowiek nie ma bladego pojęcia.
Istnieją dwa kręgi magii, Ognia oraz Wody, które powstały dopiero po stworzeniu magicznej bariery. Niegdyś zgodni w każdym zdaniu oddali się odrębnym dziedzinom nauki, które oddalały ich od wydostania się z ich własnego więzienia.
Magowie Kręgu Ognia przyłączając się do panującego obozu, otrzymali równocześnie wszelkie wygody, dzięki którym zapomnieli o życiu w niewoli. Tym samym odbiegali od swych braci z przeciwnego Kręgu w dążeniu do niegdyś wspólnego celu. Ich siedziba znajduje się w kompleksie zamkowym, należącym do Starego Obozu. Reprezentują oni Boga światła, dobra i prawości, Innosa.
Mimo swej dawnej pozycji w świecie zewnętrznym są podlegli panującej magnaterii, byłym kryminalistom. W przyszłości przyniesie to zgubne konsekwencje.
Magowie Kręgu Wody odłączając się od swych pobratymców znaleźli schronienie w Nowym Obozie, będąc po stałą ochroną żyjących tam najemników. Przez cały swój pobyt w Kolonii Karnej dążą do zniszczenia Bariery. W tym celu gromadzą magiczny surowiec, który podczas wybuchu ma zniszczyć granicę, dzielącą ich od reszty świata
W przeciwieństwie do Magów Ognia, znajdują się na szczycie więziennej hierarchii Nowego Obozu. Pod sobą mają najemników, którzy w zamian za wolność, są gotowi zginać.
Jest jeszcze człowiek, który na własną rękę oddał się badaniom dotyczącym ich wspólnego tworu. Zgłębił on naukę i moc demonów pochodzących od boga ciemności i cierpienia, Beliara. Badania prowadzi w swej wieży, która dzięki położeniu na odległym krańcu Górniczej Doliny pozwala Nekromancie na spokój i samotność, które są przez niego pożądane.

Mimo dzielących oba Kręgi zdań i poglądów, utrzymują oni ze sobą kontakty, wysyłając swych posłańców z wieściami na temat nowych odkryć, itp. Mimo wszystko są oni źle zorganizowani, a głupie waśnie i kłótnie pogrążają ich w klęsce.

wordpress theme jazzsurf.com