magowie
Romek
Gothic

Po raz pierwszy, na skraju niewielkiego klifu, będącego zarówno granicą między więzieniem, a wolnym światem spotykamy te tajemnicze i zarazem potężne postacie. Są specjalistami w wielu dziedzinach, poczynając od alchemii, brnąc przez przywoływanie istot z innych wymiarów, a kończąc na tworzeniu run, które w wielu sytuacjach okazują się być bardziej sprawne, praktyczne i destrukcyjne, aniżeli miecz.

Kręgi magii

Istnieją dwa kręgi magii, Ognia oraz Wody, które powstały dopiero po stworzeniu magicznej bariery. Niegdyś zgodni w każdym zdaniu oddali się odrębnym dziedzinom nauki, które oddalały ich od wydostania się z ich własnego więzienia. Magowie to z reguły samotnicy, oddający się do reszty własnym badaniom na temat świata magii, stworzeń i czarów. Oprócz zajmowania się sprawami praktycznymi wymienionymi powyżej, studiują długimi latami księgi, które są źródłem bezcennych informacji i wiedzy, prowadzących do perfekcji. Potężni magowie potrafią niszczyć i tworzyć rzeczy, o których zwykły człowiek nie ma bladego pojęcia.

Krąg Ognia

Magowie ognia w swojej siedzibie w Starym Obozie.
Magowie ognia w swojej siedzibie w Starym Obozie.

Magowie Kręgu Ognia przyłączając się do panującego obozu, otrzymali równocześnie wszelkie wygody, dzięki którym zapomnieli o życiu w niewoli. Tym samym odbiegali od swych braci z przeciwnego Kręgu w dążeniu do niegdyś wspólnego celu. Ich siedziba znajduje się w kompleksie zamkowym, należącym do Starego Obozu. Reprezentują oni Boga światła, dobra i prawości, Innosa. Mimo swej dawnej pozycji w świecie zewnętrznym są podlegli panującej magnaterii, byłym kryminalistom. W przyszłości przyniesie to zgubne konsekwencje.

Krąg Wody

Saturas cały swój czas poświęca na studowanie ksiąg w siedzibie Magów Wody w Nowym Obozie.
Saturas cały swój czas poświęca na studowanie ksiąg w siedzibie Magów Wody w Nowym Obozie.

Magowie Kręgu Wody odłączając się od swych pobratymców znaleźli schronienie w Nowym Obozie, będąc po stałą ochroną żyjących tam najemników. Przez cały swój pobyt w Kolonii Karnej dążą do zniszczenia Bariery. W tym celu gromadzą magiczny surowiec, który podczas wybuchu ma zniszczyć granicę, dzielącą ich od reszty świata. W przeciwieństwie do Magów Ognia, znajdują się na szczycie więziennej hierarchii Nowego Obozu. Pod sobą mają najemników, którzy w zamian za wolność, są gotowi zginać.

Nekromanta

Xardas to typowy samotnik.
Xardas to typowy samotnik.

Jest jeszcze człowiek, który na własną rękę oddał się badaniom dotyczącym ich wspólnego tworu. Zgłębił on naukę i moc demonów pochodzących od boga ciemności i cierpienia, Beliara. Badania prowadzi w swej wieży, która dzięki położeniu na odległym krańcu Górniczej Doliny pozwala Nekromancie na spokój i samotność, które są przez niego pożądane.

Mimo dzielących oba Kręgi zdań i poglądów, utrzymują oni ze sobą kontakty, wysyłając swych posłańców z wieściami na temat nowych odkryć, itp. Mimo wszystko są oni źle zorganizowani, a głupie waśnie i kłótnie pogrążają ich w klęsce.