forum uploads 1255870686 gallery 830 11 40659
Romek
Risen

Inkwizytor Mendoza

Jest to bardzo tajemnicza postać, to on dowodzi inkwizycją i jej siłami na wyspie. Pracuje dla króla a na Farangę przybył aby spróbować powstrzymać mroczną falę. W obliczy „wyłonienia się” z podziemi ruin, nakazał wszystkich mieszkańców wyspy zesłać do miasta, co według niego ratuje im życie. Werbuje w poczet swoich sług każdego kto bez pozwolenia przebywa poza granicami miasta, jego głównym celem jest zgłębienie tajemnicy świętego płomienia, który rzekomo ratuje wyspę przed tytanami. Interesują go również ruiny, w których może skrywać się tajemnica Farangii. Ludność wyspy ma dość podzielone zdanie co do Inkwizytora, jedni nim gardzą, drudzy szanują a jeszcze inni najzwyczajniej boją.

Mistrz Ignatius

Ingnatius jest arcymagiem i wielkim mistrzem wulkanicznej twierdzy, ma bardzo duże poszanowanie wśród ludności wyspy. Zanim Inkwizytor zawitał na Farngę, to on władał twierdzą. Teraz choć ma pewną wolność działania i tak jest oddany Inkwizycji, i jest na każde polecenie Mendozy. Ignatius to człowiek pełen opanowania, źródło wszelkiej wiedzy cechuje się również wielkim spokojem i cierpliwością. Choć jest największym magiem na wyspie to na co dzień dogląda klasztornej biblioteki.

Don Esteban

Jest on dawnym gubernatorem miasta, a teraz dowodzi bandytami którzy sprzeciwili się Inkwizycji. Wraz ze swoimi podwładnymi zamieszkuje bagna, opracowując plan odzyskania miasta zajętego przez wojowników Mendozy. Można rzec iż rywalizuje z wielkim Inkwizytorem ponieważ z uporem zbiera wszelkie artefakty, jakie znajdują jego słudzy. Jego ludzie są rozsiani po całej wyspie, możemy ich spotkać również w mieście gdzie próbują kontrolować interesy Don Estebana. Wódz Bandytów to osoba żelaznej ręki, dbająca przeważnie o swoje sprawy. Ludność wyspy w większości go ceni pamiętając iż dobrze władał miastem.