Romek
Wiadomości

 
Jak wiadomo sytuacja JoWood po ogłoszeniu upadłości wciąż jest niejasna. Całe zamieszanie związane z austriackim producentem powoduje szereg spekulacji dotyczących losów marki Gothic. Jedna z możliwości przewiduje, że JoWood zmuszony sytuacją finansową zdecyduje się na odsprzedanie swoich praw do marki Gothic. Jeśli faktycznie do tego dojdzie, pojawia się duże prawdopodobieństwo, iż pierwszym w kolejności chętnym do nabycia praw może zostać Piranha Bytes, która jak wszyscy pamiętamy rozstała się z JoWoodem w wyniku różnic zdań na temat dalszej pracy przy marce. Zakulisowo mówi się, że studio zagwarantowało sobie już wcześniej prawa do ewentualnego pierwokupu marki Gothic. Czas pokaże czy ten scenariusz się spełni.