Romek
Wiadomości

Zarząd JoWooD Entertainment AG ogłosił, że w dniu 6 stycznia 2011 roku, zgodnie z § 167 Sądu Handlowego w Wiedniu, został złożony wniosek o restrukturyzację kapitału spółki. Przekładając to na język zwykłych śmiertelników, JoWooD ogłosiło upadłość!

Sytuacja finansowa niemieckiego wydawcy pogarszała się od kilku lat, by na przełomie 2010 i 2011 roku osiągnąć swe apogeum. Śmierć spółki nie jest jeszcze jednak przesądzona, gdyż w najbliższym czasie ma odbyć się zjazd wierzycieli, posiadających co najmniej 10% obligacji spółki. Jak mówi litera prawa, wszystko to ma trwać nie więcej niż 90 dni. Zatem przyszłość JoWooD powinna wyjaśnić się najpóźniej na początku kwietnia.

Jak to wszystko ma się do serii Gothic oraz Arcania? Nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Jeżeli JoWooD ostatecznie upadnie, zaistnieje możliwość wykupienia praw do tych tytułów co może zaowocować lepszą polityką nowego właściciela odnośnie grupy docelowej odbiorców tych gier.
Nie wiadome są również losy dodatku do czwartej części Gothica – Arcania: Upadek Setarrif. Jest wielce prawdopodobne, że w świetle zaistniałej sytuacji, prace nad dodatkiem zostaną wstrzymane. Są to jednak tylko nasze dywagacje, gdyż jak na razie nie odniesiono się do tych zagadnień. Jeżeli to jednak nastąpi, poinformujemy Was o tym najszybciej jak będzie to możliwe.