Magowie Wody

Magowie Wody

Są to wyznawcy Adanosa, duchowi przywódcy koczowników. Współtwórcy magicznej bariery wokół Kolonii. Zajmują się badaniem tajemnych miejsc, nieznanych spraw, losów Pradawnych, początkami świata oraz głoszeniem pokoju i nauczaniem ludu. Mają także swoich wojowników należących do tzw. „Kręgu Wody”. To odpowiednicy dzisiejszych Służb Specjalnych (czyt.: tajniacy). W miejscach publicznych nie wolno im nosić zbroi ani ogłaszać swej przynależności do Kręgu. Znakiem rozpoznawalnym jest pierścień z akwamarynem. Ich miejscem spotkań jest gospoda ”Pod Martwą Harpią”, której właścicielem jest rzecz jasna członek Kręgu.

Na historię Magów składają się dwa sprzeczne fakty:

  • początkowo dochodzi do nas informacja o tym, że przed powstaniem bariery nie było podziału na Kręgi Wody i Ognia. Wynika z tego, że Magowie królestwa zgromadzeni byli w jednej grupie. Po wysłaniu do Khorinis i stworzeniu bariery ich poglądy sie poróżniły i podzielili się na dwa żywioły… Wodę i Ogień. (G1)
  • natomiast na kontynencie słyszymy informację, iż Magowie Wody od początku prowadzili koczowników. (G3)

A więc jak to możliwe? To oczywiście niedociągnięcie fabuły, które zawsze intrygowało i wprowadzało w zdumienie nawet największych znawców świata Gothic.

„(…) Magów Wody, magów wybranych przez samego Adanosa ! ” – w grze słyszymy takie oto słowa. A ci Wybrańcy to:

  1. Saturas – przywódca wszystkich koczowników.”Kiedyś poprowadzi koczowników drogą Wiecznego Wędrowca”. Można go spotkać w Nowym Obozie (G1), Krypcie-Podziemiu (prowadzi nas do niej Lares) (G2) i w ruinach Świątyni Al-Shedim (G3)
  2. Vatras – czcigodny, wysoki rangą Mag Wody. Zawsze gotowy wesprzeć Bezimiennego. Można go spotkać w Khorinis (G2) i jako więźnia w Lago (G3)
  3. Myxir – znawca historii Pradawnych, bardzo mądry Mag Wody. Urzęduje w Nowym Obozie (G1), Krypcie-Podziemiu (G2) i wśród ruin Al-Shedim (G3)
  4. Riordian – kolejny uczony; pierwszy, którego spotykamy na kontynencie rozjaśnia nam kilka spraw. Można go spotkać w Nowym Obozie (G1), Krypcie-Podziemiu (G2) i górach daleko na południe od Bragi (G3)
  5. Cronos – stary znajomy Bezimiennego, ma wiele magicznych przedmiotów. Spotykamy go w Nowym Obozie (G1), Krypcie-Podziemiu (G2) oraz przy jaskini w paśmie górskim biegnącym wzdłuż drogi z Bakareshu do Mora Sul (G3)
  6. Merdarion – także wielki naukowiec, interesuje się tajemnicą teleportacji. Sprawuje pieczę nad świątynią Mora Sul. Przebywa w Nowym Obozie (G1), Krypcie-Podziemiu (G2) i jaskini skalnej niedaleko Mora Sul (G3)
  7. Nefarius – potężny mag, kolejny bliski przyjaciel Bezimiennego. Na kontynencie opowiada nam o wielkim wojowniku Pradawnych – Haran-Ho. Prosi nas o zaprowadzenie do grobowca, po czym może nas nauczyć potężnego czaru Adanosa. Można go spotkać w Nowym Obozie (G1), Krypcie-Podziemiu (G2) a także w oazie na północ od Ishtar (G3)

Podsumowując, Magowie Wody są wielkimi ludźmi, prawdziwymi nosicielami pokoju.

Korekta: Phantom

wordpress theme jazzsurf.com