Orkowie Gothic 3

Orkowie to rasa okupująca większość Myrtany oraz posiadająca niewielkie miasta na wyspie Khorinis. Ich kultura dorównuje cywilizacji ludzkiej, jednak niektórzy sądzą, że zielonoskórzy to dzikie zwierzęta nieposiadające honoru, współczucia czy inteligencji. To stwierdzenie jest jak najbardziej mylne. O ile orkowie, których spotkaliśmy na wyspie Khorinis pasują doskonale do powyższego opisu, tak ci z kontynentu już nie. Na początku należałoby wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Zielonoskórzy z wyspy to plemię wojownicze, dzikie. Różnią się od swych braci nie tylko wyglądem, ale i kulturą. Jednak wyznają ten sam kodeks honorowy i wierzą w tego samego boga Beliara. Orkowie z kontynentu różnią się od swych pobratyńców wyglądem ale i poziomem cywilizacji, która przypomina bardziej ludzką. Orkowie posiadają doskonale zorganizowaną i rozbudowaną armię (o tym, jak prowadzą bitwy mogliśmy przekonać się w Gothic 2, przy okazji oblężenia zamku w Górniczej Dolinie). W czasie walk dowódca orków znajduje w miejscu, z którego może obserwować przebieg walk. Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie pozwala na doskonałą orientację w czasie potyczek i na dokładne dowodzenie armią. Sztukę wojenną, jaką prowadzą zielonoskórzy można podzielić na trzy fazy: Pierwsza- zepchnięcie wroga jak najgłębiej w jego terytorium. Druga- sprowadzanie zapasów i posiłków, budowa wielkiej palisady, za którą znajdują się wojska oraz zaopatrzenie. Faza trzecia i ostatnia- do walki wkraczają oddziały za palisady. Zalewają wroga, który i tak jest już mocno osłabiony przez początkowe walki. Na podbitych terenach orkowie nie dokonują rzezi na mieszkańcach. Wręcz przeciwnie – pozwalają im wieść życie, jakie wiedli przedtem. Jednak ci, którzy jawnie przeciwstawiają się nowej władzy, zostają przez nich zagnani do niewolniczej pracy. W okupowanych miastach tworzą administrację, która sprawnie zarządza okupowanymi terenami.

W orkowej armii istnieje podział, który przypisuje odpowiednie role poszczególnym żołnierzom. Postaram się pokrótce przedstawić te struktury.

 

Ork zwiadowca

Zwiadowcy – Orkowie, najczęściej byli myśliwi, którzy potrafią niezauważenie prześliznąć się za linie wroga i zebrać o nim informacje. Często prowadzą działania dywersyjne i rozpoznawcze. W czasie pokoju patrolują granice, aby nikt niepowołany nie wszedł na terytorium ich państwa.

 

Ork wojownik

Wojownicy – Jak w każdej armii pełnią rolę mięsa armatniego. Może nie posiadają dużych umiejętności w walce, ale nadrabiają je swą siłą. Dobrze wyszkolony rycerz może mieć już problem podczas pojedynku z orkowym wojownikiem.

 

Elitarny wojownik ork
Elitarni wojownicy – Najlepsi z najlepszych. Elita orkowych wojsk, kierująca się własnym kodeksem honorowym. Nie tylko podnoszą morale wojsk, ale również sieją strach w szeregach przeciwnika. Ten, kto miał okazję walczyć z elitarnymi oddziałami wie, że tego przeciwnika nie można lekceważyć.

 

Herszt orków

Herszt orków – Dowódca całej orkowej armii cieszący się dużym szacunkiem wśród swych braci. Wojownik, który brał udział w niejednej wojnie. Doświadczenie, które zdobył walcząc w elitarnych oddziałach orków, wykorzystuje podczas dowodzenia armią. Herszt jest wybierany przez swych współplemieńców.

 

Szaman orków

Szamani – są odpowiednikiem Magów Ognia. Wspierają swych wojowników nie tylko modlitwą, ale i swymi potężnymi czarami. Niektórzy z nich posiadają umiejętności ożywiania zmarłych i przyzywania demonów z innych wymiarów.

 

 

Religia

rqTnOHZOr6E6f44vAmIxIm99LHZgEEkiQQ8J bBN1yTEN0oz3vo3tCO8ahjJ00tGBdVFaFMT0Ik0zSbyTy 7HBrtBk1bLNQXKdq0WJT C72S1a WQc9i0kfRIhsWD8YJDALG5BcQnxA RVEmnOvvl uuSjxAVGN5EvDVaZWJkdl0fv AktAujQQfetMukbW2 7TWSyDBCt3BShFFEfImzeW8SZvFRK1pvp92x3JRakdIAp3rgccGuP7ItjYdbvMpZfNmXFFC7JAe6oneEIblGcnG68wb4lMHHwoeQktboifIZjU5S T5FgLeSzQSTqEXxD Vx oXq pAs O xWsYcMjjwlmL caGYZPOuzdCjfYXl6IBzgjXDrRdzQP UpNV7Fe2K4Uac3ekthxPszKEMJi5GWuayVTUQ9dh8ajoN Bffewt3sJp4YefgOW3IMHfX7VusVE7WqYG2Bc8xQ A1uyx8ZLk9wVLthdYP7pAxyh6 cB4ejm8gcmrNiRvYvhAwhJUQsY Mykvbdds66fL1mB29NKKNkRmv4abMiHp3LXuwQKZU98yEzR XKqPA=w672 h378 no
Bóg, którego wyznają orkowie to w wyżej wymieniany Beliar. Jest on uosobieniem czystego zła, ciemności, śmierci i zniszczenia. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego orkowie wyznają Pana Ciemności. Otóż Beliar jest utożsamiany ze zniszczeniem, wojną, śmiercią. Orkowie jako najwyższe wartości w swoim życiu uznają siłę i walkę. Właśnie, dlatego oddają cześć temu Bogu.

wordpress theme jazzsurf.com