Romek
Publicystyka

Historia świata Gothic. Nasza era liczona od przywołania Śniącego.

 

1 r.n.e.
• Pięciu głównych kapłanów dawno zapomnianej rasy dzikich orków przywołuje na wyspę Khorinis Śniącego.
• Podczas rytuału kapłani stają się ożywieńcami. Śniący rozpoczyna swój tysiącletni sen.

10 r.n.e.
• Ukończona zostaje pełna pułapek świątynia Śniącego.
• Niewolnicy i sługi świątynne stają się ożywieńcami, którzy maja strzec Śniącego, dopóki się nie obudzi.

860 r.n.e.
• Xardas z pomocą Buthomara i czterech wybranych wskrzesza magię runiczną na Khorinis aby nie wpadła w ręce Zakonu Krwi.
• Ginie Dusaro – prawa ręka zakonu, prawnuk Zarkana.
• Wyspa Titith wraz z miastem i siedzibą Zakonu Krwi znika bez śladu.

985 r.n.e.
• Armia króla Rhobara II zajmuje ziemie Nordmaru. Królewskie garnizony stacjonują w zbudowanych w tym celu fortecach.
• Władca chce stworzyć jedno imperium w tym celu podbija kolejne państwa. Głównym członem wojsk królewskich są paladyni służący Innosowi.

988 r.n.e.
• Armia króla Rhobara II pod dowództwem Lee zajmuje Varant i Wyspy Południowe.
• Miejscowi władcy poddają się. Za niezależne uważają się tylko plemiona koczowników z południa.
• Gubernatorem Argaan zostaje Lord Tronder.

990 r.n.e.
• Surowa zima zmusza Orków do najazdu na Zjednoczone Królestwa.
Wybucha I wojna z orkami.
• Orkowie zajmują Nordmar i tamtejsze kopalnie rudy.
• Wojska Khorinis odpierają atak najeźdźcy, dzicy orkowie zostają zepchnięci do Górniczej Doliny.
• Królestwo potrzebuje rudy do walki. Król nakazuje zesłać wszystkich skazańców do kopalń Khorinis, aby wydobywali tam rudę. Wywołuje to niezadowolenie ludu.
• Generał Lee zostaje skazany za zdradę i zesłany do Kolonii Górniczej
• Po wielu próbach ucieczki więźniów, Rhobar II nakazuje ustawienie magicznej bariery nad Kolonią, jednak podczas jej tworzenia coś idzie nie tak – magowie zostają uwięzieni w środku a dolinę przejmują więźniowie.
• Powstają trzy obozy: Stary, Nowy i Na Bagnie. Orkowie zajmują góry na południowym wschodzie kolonii.

995 r.n.e.
• II Wojna z Orkami. Najeźdźcy podbijają zachodnią część Myrtany.

997 r.n.e.
• III Wojna z Orkami. Orkowie podbijają północną część Varantu. Dochodzi do zawiązania sojuszu z Asasynami.

999 r.n.e.
• IV wojna z Orkami. Trzy orkowe armie wyruszają w kierunku wschodniej Myrtany.
• Król wysyła Lorda Hagena na Khorninis aby ten przywiózł magiczną rudę dla wojska.
• Na wyspach Południowych wybucha bunt. Ethorn pokonuje wojska Lorda Trondera w Krwawej Dolinie. • Koronacja Ethorna IV na króla Argaan i Wysp Południowych.
• Jedna z kopalń w górniczej dolinie zostaje zalana. Wybucha wojna między Starym a Nowym obozem. Strażnicy ze Starego obozu zajmą kopalnie należąca do Nowego.
• Bezimienny bohater wspierany przez najemników odbija kopalnie z rąk najeźdźcy.
• Śniący zostaje wygnany do świata Beliara przez Bezimiennego bohatera wspomaganego przez Xardasa.
• Upada magiczna bariera otaczająca Kolonię Górniczą. Rozpoczyna się ofensywa Dzikich Orków. Pojawiają się smoki.
• Oblężenie zamku w Górniczej Dolinie. Ostanie kopalnie magicznej rudy w królestwie zostają opuszczone.
• Seria trzęsień ziemi nawiedza wyspę. Magowie Wody i Bezimienny bohater odkrywają nieznaną część wyspy. Ginie Kruk – wysłannik Beliara.
• Smoki znikają za sprawą Bezimiennego bohatera wspomaganego przez Xardasa.
• Misja Lorda Hagena kończy się niepowodzeniem. Statek królewski zostaje skradziony przez Bezimiennego bohatera.
• Dzicy orkowie atakują Khorinis. Miasto zostaje zajęte.
• Dzicy orkowie podpisują sojusz z krewniakami z kontynentu.

1000 r.n.e.
• Defensywa króla Rhobara II załamuje się. Ostatnie miasta zostają zajęte. Rozpoczyna się wojna podjazdowa.
• Magowie wraz z królem otaczają Vengard magiczną barierą. Trwa oblężenie zamku królewskiego.
• Królewski statek Esmeralda przybywa na kontynent.
• Nekromanta Xardas niszczy magię runiczną.
• V woja z orkami. Bezimienny Bohater przechyla szalę zwycięstwa na stronę ludzi. Wyzwolona zostaje wielka kopalnia rudy w Klanie Młota.
• Bogowie zostają wygnani ze świata.
• Ginie król Rhobar II a także orkowy przywódca Kaan i wódz asasynów Zuben.
• Orkowie wycofują się na południe Myrtany. Varant i Nordmar stają się niepodległymi państwami.
• Zostaje podpisany pokój między orkami a ludźmi.

1002 r.n.e.
• Królestwo Myrtany podzielone na cztery części: na południu panuje Thorus, na wschodzie Lee, na zachodzie bracia Inog i Anog, a w centrum krainy Gorn.
• Wybucha VI wojna z orkami. Gorn napada na kraj Thorusa. Wódz orków wraz z magami przywołuje potężnego demona. Potwór ginie z ręki Bezimiennego bohatera.
• Dochodzi do scalenia trzech państewek. Bezimienny zostaje królem Myrtany i przybiera imię Rhobara III.
• Thorus zostaje pobity. Orkowie ostatecznie wycofują się z kontynentu. Rhobar III panuje nad Myrtaną.

1003 – 1011 r.n.e.
• Rhobar III wciela w życie plan zjednoczenia królestwa. Po podbiciu Myrtany zajmuje Nordmar i Varant. Jako głównych generałów ustanawia Lorda Hagena i Lee.
• Rozpoczyna się budowa wielkiej floty.
• Rhobar III napada na Wyspy Południowe. Do pomocy najmuje najemne wojska Drurhanga – Krwawe Żmije.
• Król Myrthany zajmuje miasto portowe Thornirę oraz oblega stolicę kraju – Setariff. Następnie za sprawą tajemniczego demona popada w szaleństwo.
• Krwawe Żmije przypuszczają atak na południowe Stewark. Ich ofensywa zostaje zatrzymana w karczmie „Pod Rozdartą Dziewicą” przez wojsko złożone z rybaków i drwali pod dowództwem Gorna.

1012 r.n.e.
• Krwawe Żmije podbijają wyspę Feshyr.
• Ofensywa najeźdźcy zostaje zatrzymana w Dolinie Krwi przez wojska Lorda Gawaana.
• Erhag przejmuje kontrolę nad orkami z Srebrowodu.
• VII wojna z orkami. Najeźdźcy napadają na zamek Srebrowód i biorą w niewole resztki armii Lorda Gawaana.
• Pasterz z Feshyr wyzwala jeńców i zabija Erhaga. Nowym wodzem orków zostaje Irrigh. Koniec wojny.
• Magowie Wody zatapiają część myrtańskiej floty na południe od Setariff.
• Demon zwany Xesha próbuje zawładnąć Rhobarem III.
• Drurhang obraca się przeciwko królowi i staje po stronie demona. Thorniara zmienia się w miasto ożywieńców.
• Xesha pacyfikuje klasztor na skale.
• Pasterz z Feshyr bierze odwet. Wspomagany przez Xardasa zabija Drurhanga oraz Xeshę uwalniając przy tym Rhobara III od demona.

 
by Esmallion